Director: Zhang Yimou

Director of Photography:  Christopher Doyle

Production Design: Tingxiao Huo  & Zhenzhou Yi

Costume Design: Emi Wada

Year: 2002

Purchase Hero from Amazon U.K.

Purchase Hero from Amazon U.S.