Director: Yorgos Lanthimos

Director of Photography: Christos Voudouris

Costume Design: Thanos Papastergiou & Vasileia Rozana

Year: 2011

Purchase Alps from Amazon U.K.

Purchase Alps from Amazon U.S.