Director: Chih-Hung Kuei

Director of Photography: Xingye LiYunkun LinAn-Sung Tsao

Production Design: Ching-Shen Chen

Costume Design: Chi-Yu Liu & Yuet-Dai Poon

Year: 1983

Purchase Boxer’s Omen from Amazon U.K
Purchase Boxer’s Omen from Amazon U.S