Director: Konstantin ErshovGeorgiy Kropachyov

Director of Photography: Viktor PishchalnikovFyodor Provorov

Production Design: Nikolay Markin

Costume Design: Roza Satunovskaya

Year: 1967

Purchase Viy from Amazon U.K.

Purchase Viy from Amazon U.S.